Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Zoznámte sa s partnermi programu We Teach DATA – časť II

  Zoznámte sa s partnermi programu We Teach DATA - časť II

  Projekt “We Teach DATA” spája úsilie siedmich organizácií, ktoré sa priamo podieľajú na zvyšovaní vedomostí a zručností našej spoločnosti prostredníctvom pôsobenia v rôznych oblastiach vzdelávacieho sektora – školské a terciárne vzdelávanie, poskytovanie ďalšieho vzdelávania, vydávanie odbornej literatúry a využívanie IKT.

  Predtým sme vám predstavili našich školských partnerov. Dnes sú na rade neškolské organizácie, ktoré sa k tejto iniciatíve pripojili.

   

  • RAABE Bulgaria Ltd., Sofia, Bulharsko

  RAABE Bulharsko je iniciátorom a koordinátorom projektu We Teach DATA. Iniciovaním projektu We Teach DATA chceme prispieť k obohateniu učebných osnov STEM v partnerských krajinách aj v celej EÚ.

  Naša spoločnosť bola založená v roku 1996 ako dcérska spoločnosť nemeckého holdingu Klett Lernen und Information GmbH, ktorý je jedným z najväčších dodávateľov vzdelávacích služieb a zdrojov v Európe s viac ako 80 spoločnosťami v 17 európskych krajinách.

  Sme hrdí na to, že RAABE Bulharsko patrí medzi najpreferovanejšie vydavateľstvá odbornej a metodickej literatúry v oblasti vzdelávania na národnej úrovni. V posledných rokoch sme rozšírili portfólio našej spoločnosti aj o produkty pre deti. RAABE je najväčšou organizáciou v Bulharsku, ktorá poskytuje kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov, riaditeľov škôl a odborníkov v oblasti vzdelávania. Prostredníctvom realizácie projektov financovaných EÚ sa snažíme ďalej prispievať k rozvoju a zlepšovaniu vzdelávania v našej krajine.

   

  • University Portucalense Infante D. Henrique (UPT), Porto, Portugalsko

  UPT je súkromná vysokoškolská inštitúcia založená v júni 1986 so sídlom v Porte. UPT je organizovaná na piatich fakultách: UPT je rozdelená do piatich oblastí: 1) právo, 2) psychológia a vzdelávanie, 3) cestovný ruch, kultúrne dedičstvo a kultúra, 4) ekonomika a manažment a 5) veda a technika.
  Naším poslaním je poskytovať kvalitné vzdelávanie na najvyššej úrovni v príslušných odboroch s cieľom vychovávať plne kompetentných odborníkov a spoločensky zodpovedných občanov. UPT sa snaží byť vzorom vo vysokoškolskom vzdelávaní, pričom využíva synergiu medzi jednotlivými katedrami. Okrem získavania teoretických vedomostí majú študenti možnosť vypracovať praktické pracovné a výskumné projekty, a tak si rozšíriť škálu zručností, ktoré ich pripravia na prácu v budúcej kariére a na život v konkurenčnej globálnej spoločnosti.

   

  • Digital Idea, Larisa, Grécko

  Digital Idea je vedecké združenie, ktoré zastupuje absolventov a odborníkov s etablovaným záujmom o aplikáciu a šírenie nových technológií v oblasti vzdelávania, zdravia, kultúry, životného prostredia a iných ľudských činností. Našimi členmi sú odborníci vo veľkých verejných a súkromných organizáciách, vysokoškolskí profesori a učitelia stredných škôl.
  Máme odborné znalosti v oblasti digitálnych nástrojov a digitálnej transformácie, učenia sa praxou a elektronického vzdelávania, VR a AR, robotiky a STEM, CAD, CAM a 3D tlače, kódovania aplikácií a hier, vývoja webových aplikácií a kybernetickej bezpečnosti. Naša komunita sa venuje zlepšovaniu zručností pri využívaní a zavádzaní nových technológií na modernizáciu vzdelávania, zdravia, kultúry a životného prostredia, ako aj propagácii a šíreniu moderných technologických metód vo vzdelávacom procese.

   

  • EXPOL Pedagogika s.r.o., Bratislava, Slovensko

  EXPOL bol založený vo februári 1997 a odvtedy sa stal jedným z najväčších vydavateľov učebníc na Slovensku. Naše portfólio zahŕňa viac ako 2000 titulov učebníc a pracovných zošitov určených pre základné školy, školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredné odborné školy a gymnáziá.
  V súlade s najnovším vývojom a trendmi digitalizácie v sektore vzdelávania a odbornej prípravy postupne zavádzame nové prístupy, ktoré ponúkajú flexibilitu v procesoch výučby a učenia sa a jednoduché hodnotenie a posudzovanie. Veríme, že využívanie digitálnych nástrojov a zdrojov vo vzdelávaní má potenciál zlepšiť kľúčové kompetencie, ako sú kritické myslenie, IT zručnosti, digitálna gramotnosť, a zvýšiť jeho atraktívnosť medzi študentmi a účastníkmi odbornej prípravy.

  camenscic
  Author: camenscic