Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Vyučujeme DATA Joint Staff Training

  We Teach DATA Joint Staff Training

  V druhej polovici marca 2023 sa uskutočnilo školenie členov expertného tímu, ktorí boli zodpovední za vývoj vzdelávacieho a školiaceho obsahu v rámci projektu We Teach DATA.

  Školenie zorganizovali a viedli naši partneri z univerzity UPT, ktorí ponúkli rozmanitý, atraktívny a užitočný program, najmä z hľadiska nadchádzajúcich projektových aktivít. Témy zahŕňali koncepciu vedy o údajoch a výhody jej využitia, vývoj a aplikáciu systémov na podporu rozhodovania (DSS), techniky a metódy analýzy údajov, deskriptívnu štatistiku, základné pojmy a výhody nástrojov na vizualizáciu údajov a iné. Súčasťou školenia bola aj praktická časť, počas ktorej naši kolegovia riešili rôzne problémy pomocou programov Excel a Power BI.

  Účastníci školenia – dve osoby z každej partnerskej organizácie – mali mimoriadnu príležitosť získať alebo rozšíriť svoje vedomosti o dátovej vede, diskutovať o rôznych prístupoch k výučbe dátovej vedy na školách, ako aj dohodnúť sa na stratégii vývoja prvého hmatateľného výstupu projektu – We Teach DATA School Box, súboru učebných materiálov pre študentov predškolského vzdelávania.

  Školenie bolo zámerne naplánované na začiatok projektu, keďže jedným zo špecifických cieľov bolo zosúladiť vedomosti a kompetencie odborníkov, ktorí by sa následne zapojili do tvorby vzdelávacieho obsahu, čo si vyžaduje tímovú prácu. Okrem toho počas štyroch spoločne strávených dní mali naši kolegovia možnosť neformálne komunikovať a socializovať sa, čo tiež prispelo k budovaniu tímu.

  Účastníci školenia Joint Staf hodnotili túto aktivitu veľmi vysoko, pričom väčšina z nich uviedla, že bola mimoriadne užitočná s ohľadom na nadchádzajúce aktivity projektu We Teach DATA.

  Všetci účastníci školenia bez výnimky pozitívne hodnotili, že účasť na aktivite bola pre nich skúsenosťou, ktorá zvýši ich sebadôveru pri práci s medzinárodnými projektmi a multikultúrnymi tímami, čo následne prispeje k ich profesionálnemu rozvoju.

  camenscic
  Author: camenscic