SCHOOL BOX

ČO?

Dátová veda

 

ČO?

Dátová veda

 

PRE KOHO?

Učitelia STEM, ktorí sú ochotní:

  • držať krok s najnovšími trendmi vo vzdelávaní
  • používať digitálne interaktívne zdroje
  • začleniť dátovú vedu do vyučovania
  • zatraktívniť vyučovanie a domáce úlohy

Žiaci druhého stupňa základných škôl, ktorí:

  • sú zvedaví, ako príroda "funguje"
  • majú záujem o vedu a techniku
  • nepoznajú nudu na matematike
  • snívajú o zmene sveta

AKO?

 

K dispozícii v

anglickom, bulharskom, gréckom a slovenskom jazyku

AKO?

 

K dispozícii v

anglickom, bulharskom, gréckom a slovenskom jazyku