Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Prvé stretnutie partnerstva We Teach DATA

  The first We Teach DATA joined partnership meeting

  Dňa 11. januára 2023 sme uskutočnili prvé stretnutie v rámci projektu „We Teach DATA“. Do videokonferenčného hovoru sa zapojili zástupcovia všetkých partnerov – RAABE a ZŠ “sv. sv. Cyrila a Metoda” z Bulharska, vydavateľstva EXPOL Pedagogika a Gymnázia Metodova zo Slovenska, grécki partneri – škola Platon a vedecké združenie Digital Idea a naši portugalskí partneri z univerzity v Porte – UPT.

  Počas stretnutia koordinátor RAABE Bulharsko oboznámil partnerov so štruktúrou, cieľmi a očakávanými výsledkami projektu. Kolegovia z konzorcia sa dohodli na komunikačných kanáloch a prostriedkoch počas projektu; zvolili sme tiež členov riadiaceho výboru a vypracovali podrobný plán činností, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

  Každý z pracovných balíkov projektu zahŕňa vývoj samostatného produktu – zdrojov a vzdelávacieho obsahu určeného žiakom, učiteľom a školiteľom. Výsledky projektu sa budú šíriť prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov – online (webová stránka projektu, sociálne médiá) aj tradičnejšími spôsobmi – počas stretnutí so zástupcami cieľovej skupiny We Teach DATA, ďalšími zainteresovanými stranami, ako aj našimi klientmi, účastníkmi vzdelávania, používateľmi, žiakmi a rodičmi.

  Prostredníctvom metód podporujúcich medzipredmetové vzťahy dátovej vedy na úrovni nižšieho stredného vzdelávania (ISCED 2) sa tím „We Teach DATA“ snaží nielen oboznámiť žiakov so základmi analýzy, spracovania a vizualizácie dát, ale aj uľahčiť rozvoj kľúčových kompetencií, ako je riešenie problémov, informačná a mediálna gramotnosť, spolupráca a tímová práca. V rámci projektu očakávame, že ovplyvní približne 600 žiakov z Bulharska, Slovenska a Grécka. Okrem toho priority projektu zahŕňajú zvyšovanie zručností a kompetencií učiteľov STEM v oblasti uplatňovania inovatívnych vyučovacích metód.

  camenscic
  Author: camenscic