Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Projekt STEM Centres and Innovations in Education (Bulharsko)

  Národné centrum STEM pri bulharskom ministerstve školstva a vedy a Výkonná agentúra “Program vzdelávania” oznámili formálny podpis grantovej dohody na realizáciu projektu Centrá STEM a inovácie vo vzdelávaní. Iniciatíva je financovaná z programu Európskej únie Next Generation EU.

  Ambíciou projektového tímu je vybudovať národný ekosystém vzdelávania STEM prostredníctvom zriadenia centier STEM na troch úrovniach – jedného na národnej, troch na regionálnej a viac ako 2000 na školskej úrovni.

  Národné centrum STEM bude fungovať ako centrálna jednotka pre vývoj a pilotovanie integrovaného obsahu, modelov, metodiky a súborov nástrojov na podporu vzdelávania STEM, ktoré budú určené učiteľom aj žiakom. Súčasťou projektu je vybudovanie moderných zariadení vrátane laboratórneho prostredia na prípravu a školenie olympijských tímov kraja, ako aj vypracovanie štandardov kvality na meranie a zvyšovanie výsledkov vzdelávania.

  Tri regionálne centrá STEM sú navrhnuté ako výskumné prostredia, ktoré umožnia rovnaký prístup k modernému vzdelávaniu a mysleniu v oblasti STEM zraniteľným skupinám, ako aj žiakom s rôznymi záujmami v oblasti kreatívneho priemyslu a aplikovanej vedy.

  Súčasťou projektu je aj podpora škôl v celej krajine pri vytváraní laboratórií, robotických hál a priestorov pre aplikované programovanie, digitálnych dielní a ďalších vzdelávacích priestorov, ktoré poskytujú zázemie pre experimentálnu prácu a aplikáciu teoretických poznatkov do praxe priamo na školách.

  Ďalšie informácie o projekte nájdete na nasledujúcich odkazoch (v bulharskom jazyku):

  Ďalšia generácia plánu obnovy a odolnosti EÚ pre Bulharsko: https://www.nextgeneration.bg/1#modal-one
  Bulharské ministerstvo školstva a vedy: https://web.mon.bg/bg/100886
  Národné centrum STEM pod bulharským ministerstvom školstva a vedy: https://stem.mon.bg/stem-centres/

  camenscic
  Author: camenscic