Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Zoznámte sa s partnermi programu “We Teach DATA” – časť I

  Zoznámte sa s partnermi programu “We Teach DATA” - časť I

  Projekt „We Teach DATA“ spája úsilie siedmich organizácií, ktoré sa priamo podieľajú na zvyšovaní vedomostí a zručností našej spoločnosti prostredníctvom pôsobenia v rôznych oblastiach vzdelávacieho sektora – školské a terciárne vzdelávanie, poskytovanie ďalšieho vzdelávania, vydávanie odbornej literatúry a využívanie IKT.

  Dnes predstavujeme našich školských partnerov, ktorí sa budú nielen aktívne podieľať na vývoji vzdelávacieho obsahu a výstupov projektu, ale budú ich aj ako prví využívať v reálnom školskom prostredí.

   

  • Gymnázium Metodova 2, Bratislava, Slovensko

  “Metodka” alebo Gymnázium na Metodovej ulici v Bratislave je škola, ktorá ponúka tri stupne štúdia: Na gymnáziu je možné študovať v 4-ročnom, 8-ročnom a 5-ročnom študijnom programe podľa slovensko-francúzskeho bilingválneho systému. Bilingválne programy zahŕňajú vyučovanie predmetov STEM vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku spolu so slovenským jazykom.Sme veľmi hrdí na náš mimoškolský program zameraný na prírodné vedy a astronómiu, ktorý zahŕňa aktivity v týchto oblastiach: Prvá slovenská družica; Svetlo ako základná informácia pre výskum vesmíru; Žijeme v kvantovom svete; Astronomická žatva; Vesmírne preteky, vesmírny odpad a iné.

   

  • Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Vetren, Bulharsko

  Mestská škola “St.St. Cyrila a Metoda” bola založená v roku 1840 a je jednou z najstarších škôl v južnom Bulharsku. Nachádza sa v meste Vetren v Pazardžickom kraji.
  Naším poslaním je vytvárať školskú komunitu, ktorá podporuje úsilie každého dieťaťa a žiaka rásť ako osobnosť s bohatou kultúrou, silným občianskym vedomím a správaním, vysokou morálkou a toleranciou voči iným a so schopnosťami čeliť výzvam 21. storočia. Náš tím podporuje každého učiteľa, aby sa rozvíjal, učil tvorivo a cítil sa na pracovisku dobre.

  • Škola Platon M.E.P.E., Grécko

  Škola Platon sa nachádza v gréckom meste Katerini a zahŕňa materskú školu, základnú a strednú školu a centrum tvorivosti žiakov.
  Platon je škola s perspektívou do budúcnosti. Škola s veľkým záujmom sleduje vývoj v oblasti vzdelávania a tvorivo pristupuje k jeho realizácii. Neustále si kladieme nové ciele a zároveň si udržiavame výnimočné postavenie na vzdelávacej scéne.
  Využívaním najmodernejších zariadení, rozmanitých učebných osnov, skúseného a kvalifikovaného pedagogického zboru a predovšetkým dôsledným dodržiavaním zásad a rešpektom voči študentom a rodičom sa naša škola snaží o dokonalé vzdelanie našich študentov.

   

  Vizitky ostatných partnerov sa objavia čoskoro.

  camenscic
  Author: camenscic