Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Čo je Data Science

  What is Data Science

  Dátová veda je štúdium údajov, podobne ako morská biológia je štúdium biologických foriem života žijúcich v mori. Táto oblasť štúdia spája odborné znalosti v danej oblasti, programátorské zručnosti a znalosti matematiky a štatistiky s cieľom získať z údajov zmysluplné poznatky. Dátoví vedci aplikujú rôzne algoritmy strojového učenia na čísla, text, obrázky, video, zvuk a ďalšie údaje s cieľom vytvoriť systémy umelej inteligencie (AI) na vykonávanie úloh, ktoré si bežne vyžadujú ľudskú inteligenciu.

  Technické zručnosti a znalosti potrebné pre dátového vedca zahŕňajú lineárnu algebru, techniky strojového učenia, viacrozmerné počty, štatistiku, identifikáciu, tvorbu a údržbu algoritmov a mnohé ďalšie.

   

  Aplikácie dátovej vedy

  Hoci sa dátová veda často vníma ako vytváranie zmyslu abstraktných dátových bodov, príklady jej aplikácie možno nájsť všade okolo nás. V zdravotníctve sú aplikácie dátovej vedy obzvlášť prínosné, keď sa využíva na analýzu lekárskych snímok, v genetike, ako aj vo farmaceutickom výskume a vývoji. Ďalším príkladom môže byť odvetvie dopravy: vďaka vytváraniu štatistík o spotrebe paliva, analýze správania vodičov a monitorovaniu výkonu vozidiel dokážu výrobcovia automobilov vytvárať inteligentnejšie a bezpečnejšie vozidlá. Veda o údajoch ovplyvnila sektor elektronického obchodu rôznymi spôsobmi, pričom pomáha podnikom identifikovať ich cieľové trhy, predvídať tovar a služby a optimalizovať cenové formácie. Akademické inštitúcie využívajú dátovú vedu na monitorovanie výkonov študentov a zlepšenie svojho marketingu pre potenciálnych študentov. Športové tímy analyzujú výkony hráčov a plánujú herné stratégie prostredníctvom dátovej vedy. Veľkými používateľmi sú aj vládne agentúry a organizácie verejnej politiky.

   

  Aké sú výhody dátovej vedy?

  Všeobecne povedané, jedným z najväčších prínosov dátovej vedy je posilnenie a uľahčenie lepšieho rozhodovania. Organizácie, ktoré do nej investujú, môžu do svojich obchodných rozhodnutí zahrnúť kvantifikovateľné dôkazy založené na údajoch. Rozhodnutia založené na údajoch potom povedú k vyššej výkonnosti podniku, úspore nákladov a plynulejším obchodným procesom a pracovným postupom.

  Medzi ďalšie výhody patrí zníženie podvodov, efektívnejšie riadenie rizík, ziskovejšie finančné obchodovanie, zvýšená prevádzková doba výroby, lepšia výkonnosť dodávateľského reťazca, silnejšia ochrana kybernetickej bezpečnosti a lepšie výsledky.

  Čoraz viac spoločností si uvedomuje význam dátovej vedy, umelej inteligencie a strojového učenia. Bez ohľadu na odvetvie alebo veľkosť musia organizácie, ktoré si chcú udržať

  konkurencieschopnosť v ére veľkých dát, efektívne rozvíjať a implementovať schopnosti dátovej vedy, inak riskujú, že zostanú pozadu.

   

  Použité zdroje:

  Coursera. What Is Data Science? Definition, Examples, Jobs, and More. https://www.coursera.org/articles/what-is-data-science

  DataRobot. Citizen Data Scientist. https://www.datarobot.com/wiki/citizen-data-scientist/

  DataRobot. Data Science. https://www.datarobot.com/wiki/data-science/

  Stedman, Craig. What is data science? The ultimate guide. https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/data-science

  camenscic
  Author: camenscic