Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Vedeli ste, že… vzdelávanie STEM môže zvýšiť vaše IQ?

  Existuje mnoho rôznych spôsobov hodnotenia inteligenčného kvocientu, tzv. IQ. Najbežnejším spôsobom je štandardizovaný test, najobľúbenejší je test Mensy. Moderné testy inteligencie sa často zameriavajú na schopnosti, ako sú matematické a rozumové schopnosti, pamäť, priestorové vnímanie a porozumenie jazyka. Schopnosť vidieť vzťahy, riešiť problémy a zapamätať si informácie sú dôležité zložky inteligencie, ktoré súvisia s logickým a analytickým myslením.

  Ako získať zručnosti v týchto oblastiach? Jednou z odpovedí je model vzdelávania STEM.

  Ako už pravdepodobne viete, STEM znamená veda, technika, inžinierstvo a matematika. Tento model vzdelávania kladie dôraz na 4K, teda kreativitu, komunikáciu, kritické myslenie a kolaboráciu (spoluprácu).

  Učenie STEM podnecuje zvedavosť, skúmanie a kladenie otázok, ktoré následne stimulujú analytické myslenie a schopnosti riešiť problémy. Žiaci sa učia pristupovať k zložitým problémom systematicky, rozvíjajú si schopnosť nachádzať kreatívne riešenia, myslieť netradične a skúmať nové spôsoby prístupu k problémom.

  Namiesto samostatného zamerania sa na jednotlivé predmety sa STEM sústreďuje na interdisciplinárne učenie, ktoré rozvíja pamäť a schopnosti objavovať vzťahy a vzájomné súvislosti.

  Najzaujímavejším aspektom modelu STEM je, že núti detský mozog pracovať a učiť sa zároveň. Hodiny STEM sú založené na projektoch a často si vyžadujú tímovú prácu, čím sa posilňuje efektívna spolupráca a komunikačné zručnosti. Tým, že sa žiaci učia spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov, sú doslova pripravovaní na každodennú rutinu v reálnom svete a pracovnom prostredí.

  Vzdelávanie v oblasti STEM sa zameriava na praktické využitie, preklenuje priepasť medzi teoretickými vedomosťami a reálnymi scenármi, a tak pripravuje žiakov na výzvy neustále sa meniaceho sveta.

  Náš tím verí, že produkty projektu We Teach DATA podporia vás a vašich žiakov v rozvoji ich zručností a schopností a v konečnom dôsledku zvýšia ich výkonnosť v akejkoľvek oblasti, ktorú si v budúcnosti zvolia.

  camenscic
  Author: camenscic