Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Začala sa realizácia projektu „We Teach DATA“

  Implementation of the We Teach DATA project has started

  Expol Pedagogika a Gymnázium Metodova zo Slovenska v spolupráci s ďalšími 5 organizáciami začali realizovať projekt “Inšpirujeme učiteľov k integrácii vedy o údajoch do predmetov STEM” (We Teach DATA), ktorý koordinuje RAABE Bulharsko.”

  Medzi ciele tejto iniciatívy patrí:

  • Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v oblasti porozumenia a spracovania údajov, ako aj posilnenie ich digitálnych kompetencií, informačnej a mediálnej gramotnosti, komunikácie a spolupráce, tvorby digitálneho obsahu, riešenia problémov;
  • Zlepšenie kompetencií učiteľov pri zavádzaní a vyučovaní dátovej vedy v rámci učebných osnov predmetov STEM;
  • Podpora profesijného rozvoja učiteľov prostredníctvom cielených vzdelávacích kurzov;
  • Prínos v rámci modernizácie vzdelávania STEM a podpora využívania digitálnych technológií v triede.

  Tím „We Teach DATA“ dosiahne stanovené ciele prostredníctvom vývoja, testovania, pilotovania a propagácie súboru komplexných inovatívnych učebných materiálov pre žiakov aj učiteľov, ako aj špecializovaných školení pre učiteľov. Ako naznačuje názov našej iniciatívy, materiály, ktoré vytvoríme v rámci projektu, sa zamerajú na začiatok vyučovania dátovej vedy na školách v partnerských krajinách prostredníctvom medzipredmetových vzťahov.

  Medzi partnerov zapojených do projektu patria tri školy z Bulharska, Grécka a Slovenska, vysokoškolská inštitúcia z Portugalska, dve vydavateľstvá, ktoré sa špecializujú aj na poskytovanie vzdelávacích kurzov pre učiteľov, a vedecké združenie inžinierov a IT odborníkov, ktorí sa venujú plynulému prechodu na digitálne technológie vo vzdelávacom sektore.

  Aktivity projektu sa budú pod koordináciou RAABE Bulharsko realizovať počas 30 mesiacov, od októbra 2022 do marca 2025.

  Iniciatíva sa realizuje s finančnou podporou programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu “Erasmus+”.

  camenscic
  Author: camenscic