Login/Registration

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors

  Viete, že… historické udalosti možno sprostredkovať pomocou schémy/ tabuľky?

  Predpokladá sa, že veda o dátach sa objavila v posledných desaťročiach. Budete však prekvapení, že jeden z najpozoruhodnejších príkladov použitia rôznych typov údajov na vizualizáciu konceptov sa datuje do 19. storočia.

  “Zo všetkých záznamov o márnych Napoleonových pokusoch napadnúť Rusko a o úplnom zničení jeho Grande Armee v posledných mesiacoch roku 1812, žiadne písomné dielo alebo maľba nepredstavuje taký pôsobivý obraz ako Minardova grafika.”

  John Corbett

  Minardovu mapku znázorňujúcu kolaps armády Napoleona Bonaparteho v Ruskom ťažení vytvoril francúzsky stavebný inžinier Charles Joseph Minard v roku 1869. Grafika zobrazuje pochod francúzskych jednotiek od rieky Neman, kde sa pochod do Ruska začal, potom do Moskvy a späť pri ústupe. Graf zobrazuje súčasne šesť rôznych kvantitatívnych premenných:

  • Veľkosť armády: počty armády a ich zmeny sú znázornené šírkou dvoch hlavných čiar v grafe, pričom 1 mm zodpovedá 10 000 vojakom. Na začiatku ťaženia mala Napoleonova armáda 422 000 vojakov a len 10 000 sa vrátilo.
  • Súradnice: umiestnenie línií zodpovedá zemepisnej šírke a dĺžke pohybu armády, ako aj jej polohe vo vzťahu ku kľúčovým mestám a riekam.
  • Smer pohybu armády: postupujúci pohyb je znázornený červenou farbou (na obrázku je bledooranžová) a ustupujúci pohyb je znázornený čiernou farbou.
  • Vzdialenosť prejdená armádou: evidentná z mierky udávanej v bežných francúzskych ligách.
  • Umiestnenie armády vzhľadom na čas: v spodnej časti schémy je vyznačených niekoľko dátumov, podľa ktorých je ľahké určiť tempo pohybu armády počas ústupu.
  • Teplota: spolu s dátumami Minard tiež ukazuje teplotu v určitých dňoch spojením týchto údajov do teplotnej krivky.

  Všetky tieto ukazovatele, prezentované nielen číselne, ale aj vizuálne, umožňujú súčasne vnímať a pochopiť viaceré faktory, ktoré viedli k takmer úplnému zničeniu Napoleonovej armády.

  Ako sám Minard pripustil, „cieľom mojej figuratívnej mapy nie je ani tak vyjadriť štatistické výsledky – lepšie urobené číslami, ako okamžite sprostredkovať oku vzťah, ktorý nie je rýchlo daný číslami vyžadujúcimi mentálny výpočet.“

  Charles Minard je považovaný za jedného z priekopníkov vizualizácie štatistických údajov. Je autorom množstva tabuliek a máp, v ktorých na vyjadrenie vzťahov aplikuje inovatívne techniky vizualizácie dát, ako sú koláčové grafy, choropletové mapy a proporcionálne dimenzovanie symbolov.

  Zdroje:

  Corbett, John. Charles Joseph Minard: Mapping Napoleon’s March. https://web.archive.org/web/20030619011958/http://www.csiss.org/classics/content/58

  Kraak, Menno-Jan. Mapping Time: Illustrated by Minard’s Map of Napoleon’s Russian Campaign of 1812. https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/esri-press/pdfs/mapping-time-illustrated-minards-map-napoleons-russian-campaign-1812-sample-chapter.pdf

  Tufte, Edward. The Visual Display of Quantitative Information. http://faculty.salisbury.edu/~jtanderson/teaching/cosc311/fa21/files/tufte.pdf

  Ilustrácie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=297925

  camenscic
  Author: camenscic