Майсторски клас за учители

Преподаваме данни

2 students

Майсторският клас „Преподаваме данни“ е предназначен за учители, преподаващи по STEM предмети на ученици в профимназиален етпа (5. – 7. клас).

Обучителният курс е разработен като част от дейностите по проект We Teach DATA, съфинансиран по програма Еразъм+.

В този курс ще научите как успешно да интегрирате науката за данните в обучението на учениците и как да използвате разработените в School Box 36 урока, които лесно може да адаптирате към вашите ученици и към дейностите, които планирате в своите часове.

 

Курсът съдържа 13 модула:

 • Науката за данните и възможностите за приложение на училищно ниво
 • Основна теория и терминология в статистиката, вероятностите и картографирането на данни
 • Техники за работа с данни на училищно ниво
 • Въвеждане на данни, почистване на данни, визуализация на данни, анализ на данни
 • Как да използваме Excel за анализ на данни
 • Езици за програмиране и софтуер, използвани за създаване на задачи за ученици
 • Как да интерпретираме и представяме резултати
 • Примери за добри практики
 • Живи организми
 • От атома до Космоса
 • Вещества и химични реакции
 • Опазване на околната среда
 • Дизайн на урок – цели, задачи и дейности с учениците, очаквани резултати от обучението

Всеки модул съдържа теоретична и практическа информация, презентации, видео съдържание, допълнителни ресурси и кратък куиз за самооценка.

Обученитето завършва с финален тест.

Instructor

Free