WORKSHOPY PRE UČITEĽOV

ČO?

We Teach DATA

 

ČO?

We Teach DATA

 

PRE KOHO?

Učitelia STEM, ktorí sú ochotní:

  • zvyšovať svoje vlastné znalosti a kompetencie
  • vybaviť svojich žiakov modernými vedomosťami a zručnosťami
  • pripraviť svojich žiakov na požiadavky trhu práce
  • podporiť ich profesionálny rozvoj a kariérny rast

Každý, kto sa …

zaujíma o vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku a neustále sa zdokonaľuje

AKO?

 

K dispozícii v

anglickom, bulharskom, gréckom a slovenskom jazyku

AKO?

 

K dispozícii v

anglickom, bulharskom, gréckom a slovenskom jazyku

MÁTE ZÁUJEM?

ABSOLVUJTE WORKSHOPY