ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΆΞΗ

ΤΙ?

Διδάσκουμε ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

ΤΙ?

Διδάσκουμε ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ?

Δάσκαλοι STEM που είναι πρόθυμοι να:

  • αυξήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους
  • εξοπλίσουν τους μαθητές τους με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες
  • προετοιμάζουν τους εκπαιδευόμενους για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
  • να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη και να αναπτυχθούν ως φορείς

Μόνο όποιος είναι…

ενδιαφέρεται για Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά και βελτιώνεται συνεχώς

ΠΩΣ?

 

Διατίθεται στα

Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Σλοβακικά

ΠΩΣ?

 

Διατίθεται στα

Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Σλοβακικά

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΑΙ?

ΠΆΡΤΕ ΤΟ MASTER CLASS